Steun het midden- en kleinbedrijf en ontdek geweldige producten op welkomnederland.nl!

Missie

Missie:
welkomnederland.nl is het zakelijke hart van De Parallelle Samenleving, een online verkoopplatform voor Nederlandse ondernemingen, met een shop in shop (SiS) formule die speciaal is ontworpen om het midden- en kleinbedrijf te presenteren en de uitwisseling van (lokale) producten en diensten tussen gelijkgestemden te stimuleren.

Visie:
De visie van Welkomnederland.nl is om een leidende rol te spelen in het creëren van een familiaire economie (parallelle economie) in De Parallelle Samenleving (Nederland), waarin het midden- en kleinbedrijf floreert en lokale gemeenschappen worden versterkt. Door middel van ons e-commerce platform willen we een brug slaan tussen alle ondernemingen en consumenten (leden) binnen De Parallelle Samenleving, en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een verkoopplatform waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar en met de producten en diensten die ze gebruiken.

Kernpunten Welkom Nederland

Waardering voor vakmanschap

Welkom Nederland benadrukt en waardeert het vakmanschap dat aanwezig is binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en erkent en promoot de expertise en ambachtelijke vaardigheden van lokale ondernemers.

Respect voor oude ambachten

Welkom Nederland koestert oude ambachten en traditionele vaardigheden. Het biedt een ruimte waar deze ambachten worden gewaardeerd en in stand worden gehouden, waardoor ze een platform krijgen om te groeien en te bloeien.

Economische verbinding creëren tussen gelijkgestemden

Welkom Nederland fungeert als een verbinder tussen gelijkgestemde consumenten en ondernemers in wat wij noemen “De Parallelle Samenleving”. Welkom Nederland streeft ernaar om een gemeenschap op te bouwen die elkaar ondersteunt en waarin zowel consumenten als ondernemers kunnen gedijen.

Eerlijke prijzen

Welkom Nederland promoot eerlijke prijzen voor producten en diensten, moedigt transparantie aan en zorgt ervoor dat zowel de consumenten als de ondernemers eerlijk worden behandeld in termen van prijsstelling.

Vergroten van werkgelegenheid

Welkom Nederland heeft als doel om werkgelegenheid te bevorderen door het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf. Door lokale ondernemers te steunen en te promoten, draagt het bij aan de groei en ontwikkeling van het bedrijfsleven, wat op zijn beurt kan leiden tot meer banen en kansen.

Producten en diensten van Hollandse bodem

Welkom Nederland legt de nadruk op producten en diensten van Hollandse bodem. Wij stimuleren lokale producten en diensten en brengen deze onder de aandacht, zodat consumenten kunnen genieten van hoogwaardige producten die in Nederland worden geproduceerd.

Bevorderen van lokale economieën

Welkom Nederland ondersteunt de groei van lokale economieën door het stimuleren van consumenten om lokaal te kopen en lokale ondernemers te steunen. Wij geloven in de kracht van lokale gemeenschappen en de positieve impact die lokale bedrijven kunnen hebben op de economie.

Samenwerking en kennisdeling

Welkom Nederland bevordert samenwerking en kennisdeling tussen ondernemers. Wij organiseren netwerkevenementen, workshops en seminars om ondernemers de kans te geven van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Toegang tot nieuwe markten

Welkom Nederland helpt ondernemers bij het betreden van nieuwe markten, exclusief Nederland. Het platform biedt ondersteuning bij marketing, distributie en het opbouwen van zakelijke relaties, waardoor ondernemers hun afzetgebied kunnen vergroten en nieuwe kansen kunnen benutten.

Klantgerichtheid en persoonlijke service

Welkom Nederland legt de nadruk op klantgerichtheid en persoonlijke service. Het stimuleert ondernemers om te luisteren naar de behoeften van hun klanten en hen een unieke en gepersonaliseerde ervaring te bieden, waardoor loyaliteit en tevredenheid worden bevorderd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Welkom Nederland moedigt bewuste ondernemers aan om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het platform ondersteunt en promoot bedrijven die bijdragen aan sociale impact van De Parallelle Samenleving, zoals het bieden van werkgelegenheid, het ondersteunen van moedige initiatieven en het bevorderen van vrijheid en menselijkheid.

Welkom Nederland
Logo
Shopping cart